Category : Women World

Women World

ਔਰਤ ਬੇਚਾਰੀ ਨਹੀਂ

Deepak
ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ...
Women World

ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

admin
ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ...
Women World

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

admin
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਮਸਫਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਸਦੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਵਿਚ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ...
Women World

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਰੋ ਖਿਆਲ

admin
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਯਾਨਿ ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾਲ...